Vanaf 2021 een verbod op cv-ketels?

Vanwege het afbouwen van de gaswinning in Groningen én om het klimaatverdrag van Parijs te kunnen realiseren moeten we in ons land het aardgasverbruik fors terugdringen. Daarvoor zijn hogere rendementseisen aan nieuwe cv-ketels onvermijdelijk. De traditionele cv-ketels kunnen niet aan die eisen voldoen.

UNETO-VNI heeft daarom samen met een aantal andere organisaties, waaronder Greenpeace en Energie Nederland (koepel van energiebedrijven) voorgesteld om vanaf 2021 bij ketelvervanging alleen nog cv-ketels te plaatsen in combinatie met energiezuinige (hybride) warmtepompen of andere duurzame alternatieven, zoals zonneboilers. Wij pleiten dus niet voor een verbod op de cv-ketel. Een combinatie van een cv-ketel met een duurzame aanvulling levert wel een forse aardgasbesparing op en is dus goed voor het milieu en uw portemonnee.

Het manifest dat op 28 maart is gepresenteerd, wordt besproken tijdens de onderhandelingen voor een nieuw Klimaatakkoord. Daar zal blijken of er voldoende draagvlak en vertrouwen is om de plannen verder uit te werken én om de obstakels die er zijn weg te nemen. Wij vinden bijvoorbeeld dat er een vorm van financiering moet komen waardoor investeren in duurzame oplossingen haalbaar wordt voor álle Nederlanders. Dankzij productinnovatie zullen duurzame oplossingen, zoals warmtepompen, bovendien goedkoper én compacter worden.

Een uitdaging voor ons allemaal

Het terugdringen van het aardgasverbruik brengt in de nabije toekomst veel veranderingen en aanpassingen met zich mee. De omslag naar een duurzame energievoorziening is een uitdaging voor ons allemaal. UNETO-VNI wil er samen met haar leden, onze samenwerkingspartners en de rest van Nederland de schouders onder zetten!

De veranderingen maken het vak van technische installatietechniek alleen maar boeiender en veelzijdiger. UNETO-VNI neemt als brancheorganisatie haar verantwoordelijkheid bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dat is goed voor de branche en goed voor het aantrekken van jonge technici die we zo hard nodig hebben.

Wilt u meer weten?

Op deze pagina vindt u meer informatie over het manifest. Wat zijn onze standpunten? Wat zou dit kunnen betekenen voor uw portemonnee? Wat zou er aangepast moeten worden in uw woning? Wat is nu eigenlijk een hybride warmtepomp?

Ook leggen we onze deelname aan de Klimaatcoalitie uit en kunt u de inhoud van het manifest bekijken.

Manifest bekijken (2 Mb)

Veelgestelde vragen naar aanleiding van het manifest

Nee. UNETO-VNI en een aantal andere partijen, waaronder Greenpeace en de koepel van energiebedrijven stellen wel voor om een hogere rendementseis voor verwarmingsinstallaties in te stellen. Als dat gebeurt, is er naast de cv-ketel altijd een duurzame techniek nodig om aan deze eis te voldoen. Voorbeelden van duurzame technieken zijn bijvoorbeeld de hybride warmtepomp of zonneboiler. Wij stellen voor om deze maatregel al vanaf 2021 in te voeren.

Is dit al besloten?

Nee. Op dit moment zijn er besprekingen over een nieuw Klimaatakkoord. UNETO-VNI en onze coalitiepartners pleiten ervoor om ons voorstel op te nemen in dit akkoord. In de loop van dit jaar wordt duidelijk welke maatregelen de overheid gaat nemen om meer fossiele energie te gaan besparen.

UNETO-VNI benadrukt dat wij hij het onverstandig vinden om afscheid te nemen van de bestaande gasinfrastructuur. Het is een utopie om te denken dat we de gehele gebouwde omgeving het komend decennium volledig aardgasvrij kunnen maken. Vooral in de bestaande bouw blijft aardgas nodig als transitiebrandstof. Bovendien kunnen we ons gasleidingnetwerk in de toekomst gebruiken voor het transport van duurzaam gas en waterstof.
Wat ons betreft, wordt de zwaardere rendementseis opgenomen in het nieuwe Klimaatakkoord en vastgelegd in regelgeving. Daarom overhandigen we het Manifest aan Diederik Samsom, voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.

Vanaf 2021 is het niet meer toegestaan een oude cv-ketel simpelweg te vervangen door een nieuwe cv-ketel. In plaats daarvan moet áltijd een hybride systeem (warmtepomp én cv-ketel) of een ander duurzaam alternatief worden geplaatst. Bij dit systeem gaat de cv-ketel pas werken als het buiten echt koud is. Hierdoor daalt het aardgasverbruik minimaal met de helft, bij goed geïsoleerde woningen zelf tot 90%. Een hybride systeem is een cv-ketel in combinatie met een lucht-water warmtepomp, dat kan als twee aparte toestellen of als één toestel in één behuizing.

Dat hangt in belangrijke mate af van je woonsituatie. Aanschaf en montage van bijvoorbeeld een hybride warmtepomp kost nu nog tussen de 5.000 en 7.000 euro, de overheid verstrekt 1.500 euro subsidie. We verwachten dat de kostprijs door massaproductie snel en fors zal dalen. Dankzij innovatie zal het rendement van de warmtepomp verder toenemen, waardoor het aardgasverbruik nóg verder omlaag gaat.

We vinden dat een hybride warmtepomp ook voor huishoudens met een smalle portemonnee bereikbaar moet zijn. Daarom moeten er slimme financieringsconstructies komen, zoals de zogenaamde gebouw-gebonden financiering. De woningeigenaar betaalt dan op basis van een servicecontract een vast bedrag per maand voor de installaties die voor warmte en stroom zorgen. Bij verkoop van de woning neemt de koper het servicecontract over. Zo wordt een energiezuinig huis haalbaar en betaalbaar voor álle Nederlanders.

Circa 10 jaar. En dit zal alleen maar dalen, gezien daling kostprijs en de verwachte stijging van de aardgasprijs.
Door massaproductie, versimpelen en compacter maken van het systeem. Verder verbeteren van het rendement.
Ja, de elektriciteitsrekening gaat omhoog. Maar uiteindelijk is je energierekening tóch een stuk lager dan met alleen een traditionele cv-ketel. Als de elektriciteit met zonnepanelen wordt opgewekt, daalt de energierekening vanzelfsprekend nog meer.
Dit is de meest effectieve en makkelijkste oplossing. Maar er zijn ook mogelijkheden met zonneboilers (interessant voor wie veel warmwater verbruikt), infraroodpanelen (geschikt voor warmte op een specifieke plek, kost véél elektriciteit), pelletkachel (de discussie is dat dit niet echt duurzaam is, stoot nl. fijnstof uit) of een zelfstandige warmtepomp (relatief veel duurder, maar heel duurzaam).
Prima toepasbaar in de bestaande bouw in de meeste gevallen. Ook in redelijk geïsoleerde woningen (veel woningen tot 1980 zijn dat). Het systeem levert wél het beste rendement op in combinatie met laag temperatuurverwarming (zoals vloerverwarming) én als de woning goed geïsoleerd is.

Neem voor advies voor uw woning contact op met uw installateur. Die weet welke duurzame oplossingen voor uw situatie toepasbaar zijn.

Het gaat om een hybride systeem: een cv-ketel en een warmtepomp. De warmtepomp gebruikt warmte uit de buiten- of ventilatielucht om het huis en het tapwater te verwarmen. De cv-ketel springt alleen nog aan als het buiten erg koud is of wanneer er veel vraag is naar warm water.
Op zolder waar nu de cv-ketel hangt. Er is ook altijd een buiten-unit. Deze moet op een slimme plaats buiten komen.
De hybride warmtepomp, als twee aparte toestellen of in één behuizing, is groter dan de huidige cv-ketel, maar op de meeste zolders zal plaatsing geen probleem opleveren. Innovatie gaat snel; de verwachting is dat de toestellen de komende jaren compacter worden.
Nee, dat is het grote voordeel van de hybride warmtepomp. Die is zonder veel hak- en breekwerk prima toepasbaar in bestaande woningen. Als er gekozen wordt voor een combinatie met nieuw aan te leggen vloerverwarming kan dit in veel gevallen ook zonder veel breekwerk.
Een hybride warmtepomp wordt toegepast in combinatie met een cv-ketel. De warmtepomp gebruikt warmte uit de buiten- of ventilatielucht om het huis en het tapwater te verwarmen. De cv-ketel springt alleen nog aan als het buiten erg koud is of wanneer er veel vraag is naar warm water. Een hybride warmtepomp kun je goed combineren met bestaande radiatoren. Maar met lagetemperatuur-verwarming levert het systeem het hoogste rendement.

Warmtepomp en cv-ketel zijn te combineren in één apparaat, maar je kunt ook een cv-ketel en hybride warmtepomp naast elkaar opstellen. Er is altijd een binnen- en een buiten-unit. Denk bij de buiten-unit aan het beeld van airco’s die je ziet in zuidelijke landen.

Houd bij de buitenunit rekening met het geluidsniveau als de pomp op vol vermogen draait. Zet ‘m niet te dicht bij het slaapkamerraam of buren.

Dat is lastiger en duurder dan de keuze voor een hybride systeem. Als je volledig aardgasvrij wilt worden, houd er dan rekening mee dat je huis zeer goed geïsoleerd moet zijn, je een grondgebonden warmtepomp moet laten installeren (hiervoor moet in de grond worden geboord) en je het dak moet volleggen met zonnepanelen (geen must, maar goed om je elektriciteitsverbruik terug te brengen).

Het aardgasvrij maken van je woning kost naar schatting van bureau Ecorys al snel 18.000 euro. En er is nogal wat hak- en breekwerk nodig.

Neem dan Contact op voor een advies bij u thuis. Alleen in Zeeuws Vlaanderen.

Om de aardgaswinning in Groningen te verlagen én het klimaatverdrag van Parijs te kunnen realiseren, moeten we in ons land het aardgasverbruik fors terugdringen. Daarvoor zijn hogere rendementseisen aan nieuwe cv-ketels onvermijdelijk. De traditionele, gasgestookte installaties kunnen aan die eisen niet voldoen.

In het manifest neemt de Klimaatcoalitie een standpunt in over de invoering van een rendementseis voor verwarmingsinstallaties in gebouwen en het versnellen van de overgang naar alternatieve manieren van het verwarmen van gebouwen. De Klimaatcoalitie pleit er voor vanaf 2021 bij ketelvervanging alleen nog cv-ketels te plaatsen in combinatie met energiezuinige (hybride) warmtepompen of andere duurzame alternatieven, zoals zonneboilers. Het is dus niet ons plan om de cv-ketel in de ban te doen.

Het manifest werd besproken aan de tafel van het Klimaatakkoord. Uiteindelijk zal blijken of er voldoende draagvlak en vertrouwen is om de plannen verder uit te werken én om de obstakels die er zijn weg te nemen. Die hebben onder meer te maken met financiering en productinnovatie.
Bron: www.Uneto-vni.nl