Nieuwbouw krijgt geen gas meer

Door de wijzigingen in de Elektriciteits- en Gaswet, mogen gasbeheerders geen nieuwbouwwoningen meer aansluiten op het gasnet. Het verbod voor gasaansluitingen in nieuwbouwprojecten is vanaf 1 juli 2018 van kracht.

Dit houd in dat nieuwbouwprojecten met een vergunningaanvraag na 1 juli 2018 geen gasaansluiting meer zullen krijgen. Dit is een belangrijke stap om een overgang te realiseren van fossiele naar duurzame energie.

Dit geeft voordelen voor de toekomst

Er worden nu zo’n 60.000 nieuwe woningen gebouwd per jaar, dit betekend dat de afname voor duurzame toestellen fors zal stijgen. Uiteindelijk zal dit voor de consument voordelen bieden. Nu zijn de warmtepompen nog aan de prijs om deze aan te schaffen, deze prijzen kunnen door deze regeling dus snel dalen.

Zou dit verbod niet gelden, dan zullen projectontwikkelaars kiezen voor een gasaansluiting. Gasvrij bouwen is nu simpelweg veel duurder, hier moet je niet alleen denken aan de installatie maar ook aan betere isolatie van de woningen.

Uitzonderingen

Bij hoge uitzondering kan het college van B&W besluiten de gasaansluitplicht toch te laten gelden. Hier kunnen zij alleen bij zwaarwegende redenen, van algemeen belang een uitzondering voor geven. Een voorbeeld hiervan is als aardgasvrij technisch gezien onmogelijk is.